Çalışma Alanları

Ticaret ve Şirketler Hukuku


Ticaret ve Şirketler Hukuku
Türkiye'de veya yurt dışında her türlü ticari faaliyet kuruluş, tescil, devir, tasfiye işlemleri, Şirket Yönetimi, Ticari Danışmanlık ve Ticari Davalar

Pilatin, ticaret ve şirketler hukuku, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde ve tek kişilik limited şirketten anonim şirket danışmanlığı ile ticari alacak ve ortaklıktan çıkma-çıkarılma dahil tüm ticari davalarda geniş tecrübe sahibidir. 

Aşağıda listelenen konular başta olmak üzere ticaret şirketlerinin ilgilendiren bütün alanlarda hukuki danışmanlık hizmeti ile bu konulardaki uyuşmazlıklarda ihtilaf çözüm hizmeti sunmaktadır.

•    Ticari İşletme Hukuku,

•    Şirketler Hukuku,

•    Ticari Şirketlerin Alım ve Satımı,

•    Şirket Yönetimi,

•    Şirket Genel Kurul Toplantılarının Yapılması,

•    Sermaye Artırımı/Azaltılması,

•    Ulusal ve Uluslararası Nitelik Taşıyan Her Türlü Ticari İşlemler

•    Ticaret ve Şirket Davaları,

•    Şirket Birleşmeleri/Devralmaları,

•    Ticari Sözleşmeler ve Sözleşme Sürecinde Danışmanlık

     (Her türlü sözleşmelerin hazırlanması, kontrolü, takibi, uygulanması),

•    Ortaklık Sözleşmeleri,

•    Ortaklıktan Çıkma / Çıkarma Davaları,

•    Joint Venture Anlaşmaları (JV Kapsamında Şirket Birleşmeleri),

•    Leasing Anlaşmaları,

•    Kredi Sözleşmeleri,

•    Tasfiye,

•    Kıymetli Evrak Hukuku,

•    Haksız Rekabetin Önlenmesi, 

•    Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamında Danışmanlık, Sözlü ve Yazılı Mütalaa,

•    Risk Sermayesi


Bu sayfayı paylaş