Faydalı Linkler

Tehiri İcra Derkenar


Tehiri İcra Derkenar
Tehiri İcra Dilekçe Örneği

İSTANBUL ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO                          : 201./… E.  201./… K.

 

TALEPTE BULUNAN

DAVACI                               :

VEKİLİ                                : Avukat …

 

DAVALILAR                      :1-…

                                                 2-…

VEKİLİ                                :Avukat …

 

KONU                                   : Derkenar verilmesi talebimizdir.

 

AÇIKLAMA ve TALEP    :

 

Sayın Mahkemenin yukarıda esas ve karar numarası belirtilen … tarihli kararı, tarafımızdan "Tehiri İcra Talebi İle” … tarihinde istinafa konu edilmiştir. AyrıcaMahkemenizin işbu kararı davalı tarafından İstanbul ... İcra Müdürlüğü’nün 201./… E. Sayılı dosyasından icraya konulmuş olup, ilgili icra dairelerinden tarafımıza herhangi bir icrai işleme girilmemesi ve girişilmiş tüm bu icrai işlemlerin durdurulması için ek mehil verilmesi amacıyla dosyanızın Bölge Adliye Mahkemesine gönderildiği tarihin işbu dilekçemiz ekine derkenar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

                                                                                                                                                                         Saygılarımızla

                                                                                                                                                           Talepte Bulunan Davacı Vekili

                                                                                                                                                                         Avukat …

 

 

 

 

 

 

 

TC

İSTANBUL ANADOLU

... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

DOSYA NO                          : 201./… E.  201./… K.

 

 

İSTANBUL ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi                                          : 201./… E. Sayılı dosyanız.

 

Mahkememizin 201./… Esas 201./… Karar sayılı dosyası davacı vekili tarafından tarihinde ve yasal süresinde tehir-icra talepli olarak istinafa konu edilmiş olup, işbu husus davacı vekilinin talebi üzerine derkenar olunur.

 

                                                                                                                                                                                               Hakim


Bu sayfayı paylaş