Faydalı Linkler

Sulh Ceza Mahkemelerinin Kaldırıldığı Gözetilerek Asliye Ceza Mahkemesince Değerlendirme Yapılmasında Zorunluluk Bulunması Hakkında Yargıtay Kararı


Sulh Ceza Mahkemelerinin Kaldırıldığı Gözetilerek Asliye Ceza Mahkemesince Değerlendirme Yapılmasında Zorunluluk Bulunması Hakkında Yargıtay Kararı
Dolandırıcılık suçunun üst dereceli asliye ceza mahkemesine ait olduğu nazara alınarak görevsizlik kararı verilmeden yargılamaya devam edildi, Yargıtay kararı bozdu.

 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi 
E.2015/13568, K.2016/8615, T.29.06.2016
 
SUÇ : Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama Suçu, Dolandırıcılık Suçu

ÖZET: Sanıkların olay tarihinde "bul karayı al parayı" tabir edilen oyunu oynatmakta iken kolluk görevlileri tarafından yakalandığı ve gazete kâğıdı üzerinde 3 adet oyun kağıdının ele geçirildiği olayda; "bul karayı al parayı" ile tabir edilen oyunun şans veya yetenekle kazanma ihtimali bulunan bir kumar türü olmayıp, oyunun seyredene kazanabileceği algısı yaratılan ve kazanma ihtimali bulunmayan bir dolandırıcılık yöntemi olup olmadığı, sanıkların suçta kullandığı kartların incelemesi yapılarak hile içerip içermediği ve buna göre eylemin TCK. nın 157. Maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmadığının tayin ve takdiri ile buna ilişkin davaya bakma, kanıtları değerlendirme ve suç niteliğinin tayini görevinin üst dereceli asliye ceza mahkemesine ait olduğu nazara alınarak görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

KARAR: Sanıkların olay tarihinde "bul karayı al parayı" tabir edilen oyunu oynatmakta iken kolluk görevlileri tarafından yakalandığı ve gazete kâğıdı üzerinde 3 adet oyun kâğıdının ele geçirildiği olayda; "bul karayı al parayı" ile tabir edilen oyunun şans veya yetenekle kazanma ihtimali bulunan bir kumar türü olmayıp, oyunun seyredene kazanabileceği algısı yaratılan ve kazanma ihtimali bulunmayan bir dolandırıcılık yöntemi olup olmadığı, sanıkların suçta kullandığı kartların incelemesi yapılarak hile içerip içermediği ve buna göre eylemin TCK. nın 157 nci maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmadığının tayin ve takdiriyle buna ilişkin davaya bakma, kanıtları değerlendirme ve suç niteliğinin tayini görevinin üst dereceli asliye ceza mahkemesine ait olduğu nazara alınarak görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla hüküm kurulmuş ise de; 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6545 s. Kanunun 84 üncü maddesiyle 5320 s. Kanuna eklenen Geçici 6 ncı maddeyle sulh ceza mahkemelerinin kaldırıldığı gözetilerek asliye ceza mahkemesince değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması, yasaya aykırı, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1 inci maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK. nın 321. ve 326/son maddeleri gereğince bozulmasına, 29.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu sayfayı paylaş