Faydalı Linkler

Silahın tehdit suçunda bizzat mağdura yönelik olarak görülebileceği, hissedilebileceği ve tehdidin mağdurun üzerindeki etkisini artıracak biçimde teşhiri veya kullanılması gerekir.


Silahın tehdit suçunda bizzat mağdura yönelik olarak görülebileceği, hissedilebileceği ve tehdidin mağdurun üzerindeki etkisini artıracak biçimde teşhiri veya kullanılması gerekir.
Mağdurun yokluğunda gerçekleşen tehdit eyleminde, salt silah teşhir edilmiş olması, suçun nitelikli halinin oluşumu için yeterli görülmeyecektir.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi
Dairesi 2013/31681 E., 2016/12497 K.,29.06.2016

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit

ÖZET: Tehdit suçunun nitelikli hali olan silahla tehdidin kabulü için, silahın tehdit suçunda bizzat mağdura yönelik olarak görülebileceği, hissedilebileceği ve tehdidin mağdurun üzerindeki etkisini artıracak biçimde teşhiri veya kullanılması gerekir.

KARAR: Mağdurun yokluğunda gerçekleştirilen tehdit eyleminin, silahla tehdit suçunu oluşturabilmesi bakımından, silahın, mağdurun evi, arabası gibi daimi kullanımında olan eşyalarında hasar, iz, emare gibi belirtiler oluşturacak ve bu suretle tehdidin mağdurun üzerinde meydana getirdiği korkunun etkisini artıracak tarzda kullanılması icap eder. Bu itibarla, mağdurun yokluğunda gerçekleşen tehdit eyleminde, salt silah teşhir edilmiş olması, suçun nitelikli halinin oluşumu için yeterli görülmeyecektir. Bu bağlamda, yargılama konusu davada;Suça sürüklenen çocuğun, yanında diğer suça sürüklenen çocuk ile olay mahalli olan belediye binasına geldiği, suça sürüklenen çocuğun belediye binası önünde elinde tüfekle beklediği, sanığın ise, belediye binasında katılanı bulamayınca "nerede o başkanınız adamlarını üzerimize saldı, daha sonrada nereye saklandı, onu bulacağım ve hesabını soracağım bu yaptıklarının” diyerek suça sürüklenen ile olay yerinden ayrılarak gittiği olayda; silahın korkutucu özelliğinin nitelikli hal olarak kabul edilemeyeceği, sanığın eyleminin TCK' nın 106/1-son maddesinde düzenlenen sair tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun vasfında yanılgıya düşülerek aynı Kanunun 106/2-a,c maddesi gereğince silahla birlikte tehdit suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş,yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 29/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu sayfayı paylaş