Faydalı Linkler

Mehil Vesikasının Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi Dilekçesi


Mehil Vesikasının Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi Dilekçesi
Mehil Vesikasının Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi Talep Dilekçesi.

İSTANBUL ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO                          : 201./… E.  201./… K.

 

 

TALEPTE BULUNAN

DAVACI                               :

VEKİLİ                                : Avukat …

                                                 (Adres)

 

DAVALILAR                      :1-…

                                                 2-…

VEKİLLERİ                                    :Avukat …

                                                (Adres)

 

KONU                                   : Ekli "Mehil vesikasının kabulü ile İstinaf yargılaması sonuçlanıncaya kadar tehiri icra kararı verilmesi” talepli Bölge Adliye Mahkemesi dilekçemiz ile Mehil Vesikasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesi talebimizdir.

 

 

AÇIKLAMALAR               :

 

            Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı olan ilamı tarafımızca tehir-i icra talepli olarak istinafa konu edilmiş ve Bölge Adliye Mahkemesinden tehir-i icra kararı getirmek üzere ekte yer alan mehil vesikası tarafımızca alınmıştır. Sözkonusu mehil vesikasının, ve ekli dilekçemizin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesi için gereğinin yapılmasını vekaleten saygı ile arz ve talep ederiz.

 

 

                                                                                                                                                                      Davacı Vekili

                                                                                                                                                                      Avukat …

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

EKLER:

Ek-1: İstanbul ... İcra Müdürlüğü’nün 201./… E. sayılı dosyasından alınan mehil vesikası

Ek-2: "Mehil vesikasının kabulü ile İstinaf yargılaması sonuçlanıncaya kadar tehiri icra kararı verilmesi” talepli Bölge Adliye Mahkemesi dilekçemiz

 

Bu sayfayı paylaş