Faydalı Linkler

Limited Şirket Kuruluş Maliyeti 2016


Limited Şirket Kuruluş Maliyeti 2016
Limited Şirket Hakkında, Limited Şirket Kuruluşu, Limited Şirket Kuruluş Maliyeti, Limited Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

Limited Şirket kuruluş maliyeti yapacağınız iş, ortak ve müdür sayısı, sermaye tutarı ve kira tutarı gibi krtiterlere göre belirlenmektedir. Ticaret odası kayıt ücret ve masrafları ile mali müşavirlik hizmet ücreti her şehirde değişiklik göstermekle beraber, noter, vergi dairesi masrafları gibi masraflar bütün şehirlerde aynıdır.

 

İstanbul için limited şirket kuruluş örnek maliyet tablosu aşağıdadır ve hesaplama bilgilendirme amaçlıdır.

 

Sermaye Tutarının 10.000-TL ve Aylık Kira Bedelini 1.000-TL üzerinden esas alırsak;

 

1 kişilik limited şirkette 1 müdür görevlendirilmişse (sayı daha çok ise; her ortak için ortalama 300-TL, her müdür için ortalama 500-TL gider ekleyiniz);

 

1 Adet Kuruluş Vekaleti                                   : 80-TL

 

Noter Masrafları                                           :

Ana Sözleşme Onayı 3 Adet                            : 450-TL

         (ana sözleşme kelime sayısına göre değişebilir)

Nüfus Cüzdan Örneği Her Ortak için 3 Adet : 67-TL (x Ortak Sayısı)

Müdür İçin 2 Adet İmza Beyannamesi           : 64-TL

Her Müdür için İmza Sirküleri 2 Adet             : 161-TL (x Müdür Sayısı)

50 Sayfa Ticari Defterler Onay Ücreti            : 350-TL

 

Vergi Dairesi Masrafları                                  : 22,68-TL

Kira Damga Vergisi; Kefilsiz                           : 1.000-TLx12(ay)=12.000x1,89/1000=22,68-TL

          (Damga vergisi her nüsha için ödenecek)

Kira Damga Vergisi Kefilli                               : 1.000-TLx12(ay)=12.000x11,37/1000=136,44-TL

          (Damga vergisi her nüsha için ödenecek)

 

Ticaret Odası                                                   : 1.010-TL (İstanbul Ticaret Odası)

Sicil Kayıt                                                          : 1.000-TL

Faaliyet Belgesi                                                : 10-TL

Banka                                                                : 4-TL

Rekabet Kurulu Ödemesi                               : 10.000-TLx4/10,000 = 4-TL

Sermayenin 1/4’ü banka blokesi                  : 10,000-TL/4 = 2.500,00-TL 

           (Bu para şirket kurulduktan sonra çekilebilir)

 

Matbaa Giderleri                                            :

Fatura ve İrsaliye 1 Cilt                                   : 100-TL

Firma Kaşesi 2 Adet                                        : 30-TL

--------------------------------------------------------------------------------

 

Aylık Kira Bedeli                                              : 1.000-TL

Şirket kurulunca gerekebilecek yazar kasa : 750-TL (ortalama)

 

Avukatlık veya Mali Müşavirlik Kuruluş Ücreti: Ayrıntılı bilgi ve size özel teklif alabilmek ve şirket kuruluş işlemlerini gerçekleştirmek için lütfen irtibata geçiniz: info@pilatinhukuk.com . Yabancı ortaklı şirket kuruluşu için ayrıca bilgi almanız gerekmektedir.

 

Hazırlayan:

Avukat Simge PİLATİN

2016 İstanbul

Bu sayfayı paylaş