Faydalı Linkler

Kayıp-Kaçak Bedellerinin Tüketiciden Tahsili


Kayıp-Kaçak Bedellerinin Tüketiciden Tahsili
Pilatin Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Pilatin Hukuk Danışmanlık, Platin Hukuk Danışmanlık, Avukat Simge Pilatin, Simge Pilatin, İstanbul Yabancılar Hukuk Bürosu, Yabancılar Danışmanlık Bürosu, Sınırdışı Davası, Ticari dava av, Vergi Dava Avukatı İst

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/5044

K. 2016/4997

T. 31.03.2016

* KAYIP KAÇAK BEDELLERİNİN TÜKETİCİYE İADESİ KARARININ İPTALİ DAVASI (Davacı Satıcının Yaptığı Bu Kesintilerin Yasal Bir Dayanağı Bulunmadığı/Tüketicinin Hangi Hizmetin Karşılığında Ne Bedel Ödediğini Bilmesinin Şeffaflık Hukuk Devletinin Vazgeçilmez Unsurlarından Olduğu - Abone Sözleşmesinde Bu Hususlarda Bir Anlaşma Bulunmadığından Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)

* TÜKETİCİNİN FATURALARINA YANSITILAN KAYIP KAÇAK BEDELİ (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na Tüketicilere Yapılacak Elektrik Satışlarında Uygulanacak Fîyatlandırmaya Esas Unsurları Tespit Etme Görevi Verildiği/Sınırsız Bir Fiyatlandırma Unsuru Belirleme Yetkisi ve Görevi Verilmediği - Abone Sözleşmesinde de Bu Hususlarda Bir Anlaşma Bulunmadığı/Kayıp Kaçak Bedellerinin Tüketiciye İadesine Dair Kararın Doğru Bulunduğu)

* SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN HUSUSLARDA TÜKETİCİDEN BEDEL TAHSİLİ (Kayıp Kaçak Bedelleri/Abone Sözleşmesinde Bu Hususlarda Bir Anlaşma Bulunmadığından Mahkemece Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Davacı Satıcının Yaptığı Bu Kesintilerin Yasal Bir Dayanağı Bulunmadığı/Tüketicinin Hangi Hizmetin Karşılığında Ne Bedel Ödediğini Bilmesinin Şeffaflık Hukuk Devletinin Vazgeçilmez Unsurlarından Olduğu)4628/m. 4

ÖZET : Davacı vekili, tüketicilerden tahsil edilen kayıp kaçak bedellerinin tüketiciye iadesine dair Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararlarının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Tüketici olan vatandaşın faturalara yansıtılan kayıp-kaçak bedelinin hangi miktarda olduğunun apaçık denetlenebilmesi ve hangi hizmetin karşılığında ne bedel ödediğini bilmesi, şeffaflık hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Abone sözleşmesinde bu hususlarda bir anlaşma bulunmadığından, davacı satıcının yaptığı bu kesintilerin yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. Mahkemece; davanın reddine karar verilmesi gerekir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na tüketicilere yapılacak elektrik satışlarında uygulanacak fîyatlandırmaya esas unsurları tespit etme görevi verilmiştir. Bu husus 1 kw elektrik enerjisinin tüketicilere ulaşıncaya kadar ki maliyet ve kâr payı olup, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na sınırsız bir fiyatlandırma unsuru belirleme yetkisi ve görevi verilmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda nıahali mahkemece verilen hüküm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir.

KARAR : Davacı vekili, asıl ve birleşen davalardaki dava dilekçelerinde; tüketicilerden tahsil edilen kayıp kaçak bedellerinin tüketiciye iadesine dair Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararlarının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, dosya kapsamına göre; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 4. maddesinin 2. fıkrasında kurumun bu kanunda yer alan fiyatlandırma esaslarının tespit etmekten sorumlu olduğunun belirtildiği, kayıp kaçak bedeli kurumun kanunun kendisine verdiği yetki çerçevesinde belirlediği bedel olup, tarifenin uygulanması şirketler tarafından yasal bir zorunluluk olduğundan satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinin tarifeleri uygulayıp uygulamama ve kayıp kaçak bedelinin tahsil edip etmeme gibi insiyatifleri bulunmadığı, bu nedenle tarifelere uyma yükümlülüğünün bir gereği olarak kayıp kaçak bedeli faturalar da yer aldığı gerekçesiyle asıl ve birleşen davaların ayrı ayrı kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm, tarafların temyiz etmemesi üzerine kesinleşmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca; "Elektrik enerjisini kaçak kullanmayan abonelerden kayıp-kaçak bedeli alınamayacağı, diğer bir ifadeyle kayıp-kaçak bedelinin faturalara yansıtılamayacağı" belirtilerek, hükmün HUMK nun 427/6.maddesi uyarınca kanun yararına bozulması talep edilmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun, 21/05/2014 gün, 2013/7-2454 Esas-679 Karar sayılı ilamında da vurgulandığı gibi; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 4.maddesinde de açıkça anlaşılacağı üzere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na tüketicilere yapılacak elektrik satışlarında uygulanacak fîyatlandırmaya esas unsurları tespit etme görevi verilmiştir.Bu madde de anlatılmak istenen hususun 1 kw elektrik enerjisinin tüketicilere ulaşıncaya kadar ki maliyet ve kâr payı olup, yoksa Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na sınırsız bir fiyatlandırma unsuru belirleme yetkisi ve görevi vermediği açıktır.

Bununla birlikte, tüketici olan vatandaşın faturalara yansıtılan kayıp-kaçak bedelinin hangi miktarda olduğunun apaçık denetlenebilmesi ve hangi hizmetin karşılığında ne bedel ödediğini bilmesi, şeffaflık hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Abone sözleşmesinde bu hususlarda bir anlaşma bulunmadığından, davacı satıcının yaptığı bu kesintilerin yasal bir dayanağı bulunmamaktadır.

Bu itibarla, mahkemece; davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 427/6. maddesine dayalı Kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA, gereği yapılmak üzere kararın bir örneğinin ve dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 31.03.2016 gününde oy birliği ile karar verildi.


Bu sayfayı paylaş