Bültenler

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Genel Şartları Kapsamında Yürütmenin Durdurulması Kararı


Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Genel Şartları Kapsamında Yürütmenin Durdurulması Kararı
 
Türkiye Barolar Birliği'nin , Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 14.05.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Genel Şartları"nın bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığı davada, yürütmenin durdurulması talebimizin reddedilen kısmına ilişkin yaptığımız itiraz sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından anılan tebliğin, "B.2. Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi" başlıklı maddesinin 2.4 bendinin 2. cümlesinde yer alan "Sigortalı, sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadır." ibaresinin ve ayrıca "EK:1"de yer alan "Değer Kaybı Hesaplaması" bölümünün "2. Teminat Dışı Kalan Haller" başlıklı kısmının 2, 3, 4 ve 6. bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
 
 
Yürütmenin durdurulması talepli dava sonucu Danıştay kararı için tıklayınız.
Danıştay kararına itiraz sonucu İdari Dava Daireleri Genel Kurulu kararı için tıklayınız
 
 
 
 
 
 

Haber Kaynak Bilgisi İçin Tıklayınız

Bu sayfayı paylaş