Faydalı Linkler

İşçi Alacakları Dava Dilekçesi


İşçi Alacakları Dava Dilekçesi
Pilatin Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Pilatin Hukuk Danışmanlık, Platin Hukuk Danışmanlık, Avukat Simge Pilatin, Simge Pilatin, İstanbul Yabancılar Hukuk Bürosu, Yabancılar Danışmanlık Bürosu, Sınırdışı Davası, Ticari dava av, Vergi Dava Avukatı İst

...................... MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE 

DAVACI                         :.......... ....................... (TC Kimlik No: .................)

Adres: 

VEKİLİ                          :    

Adres: 

DAVALI                         :

Adres: 

KONU                            : Tazminat Talebimizden İbarettir

DAVA DEĞERİ               :................. TL

 

AÇIKLAMALAR              : 

1.       Müvekkilim, davalıya ait işyerinde …/…/… tarihinden beri … sigorta sicil numarası ile sigortalı olarak çalışmaktaydı. …/…/… tarihinde haklı bir gerekçe olmaksızın ve bildirimsiz olarak işine son verildiği müvekkilime bildirilmiştir.

2.       Davalı işveren İş Kanunu ile müvekkilime tanınan hakları yerine getirmemiş ve müvekkilime hiçbir ödeme yapmamıştır. Oysa …  Türk Lirası kıdem tazminatı, … ihbar tazminatı, …  Türk Lirası fazla mesai ücreti, …  Türk Lirası hafta tatili ücreti olmak üzere … toplam Türk Lirasının tahsili için bu davayı açma zaruret hasıl olmuştur.

 

DELİLLER                       :  Sigorta kayıtları, ücret bordoları, tanık beyanı ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER        :  İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

 

TALEP SONUCU              :  Yukarıda kısaca izah edildiği üzere, açılan davanın kabulü ile müvekkilimin fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile ….... Türk Lirası tazminatın dava tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte davalıdan alınmasına, yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla talep ederim. 

Bu sayfayı paylaş