Faydalı Linkler

Hükümden sonra dahi Ceza Muhakemeleri Kanunu'na gelen değişiklikten sonra uzlaştırma işlemleri için gereği yapılmalıdır


Hükümden sonra dahi Ceza Muhakemeleri Kanunu'na gelen değişiklikten sonra  uzlaştırma işlemleri için gereği yapılmalıdır
Hükümden sonra Ceza Muhakemeleri Kanunu'na gelen değişiklikten sonra uzlaştırma işlemleri için gereği yapılmalıdır

Yargıtay 15. Ceza Dairesi
2017/17614E.-2017/15682K.T. 19.06.2017
Mahkemesi: Asliye Ceza Mahkemesi
KONU         : Dolandırıcılık

ÖZET: Dolandırıcılık suçundan sanıkların mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanıklar tarafından ayrı ayrı temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanıklara yüklenen dolandırıcılık suçu nedeniyle, hükümden sonra 02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun'un 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 253. ve 254. madde fıkraları gereğince uzlaştırma işlemleri için gereği yapılarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun takdir ve tayini zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiştir.

KARAR: Sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca sair hususlar incelenmeksizin hükümlerin BOZULMASINA, 19/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Kaynak Bilgisi İçin Tıklayınız

Bu sayfayı paylaş