Faydalı Linkler

Hizmet Tespiti Davası Dava Dilekçesi


Hizmet Tespiti Davası Dava Dilekçesi
Pilatin Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Pilatin Hukuk Danışmanlık, Platin Hukuk Danışmanlık, Avukat Simge Pilatin, Simge Pilatin, İstanbul Yabancılar Hukuk Bürosu, Yabancılar Danışmanlık Bürosu, Sınırdışı Davası, Ticari dava av, Vergi Dava Avukatı İst

................... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI                    :

VEKİLİ                     :                                       

DAVALILAR             : 

KONU                       : Davacının  ../../.... - ../../....  tarihleri arasındaki çalışmalarının sigortalı hizmet olarak tesbiti ile kurum kayıtlarının düzeltilmesi istemidir. 

 

AÇIKLAMALAR          :

1- Müvekkil davacı, ../../.... tarihinde davalı ............'e ait iş yerinde  çalışmaya başlamış, işten ayrıldığı ../../.... tarihine kadar kesintisiz çalışmıştır. 

2- Ancak müvekkilin çalışması işe giriş bildirgesi ile kuruma bildirilmiş ise de, primleri ödenmediğinden diğer davalı kurum çalışmaları sigortalı hizmet olarak kabul etmemektedir. 

3- Müvekkilimin çalışması, sigortalı çalışanların tanıklığı, değişik dönemlerde çekilen fotoğraflar vs. yasal delillerle kanıtlanacaktır. Ayrıca dava 506 sayılı kanunun 79. maddesine göre kurum denetim görevini yerine getirmediğinden hak düşümü süresine bağlı değildir. 

 

HUKUKİ SEBEPLER    : İlgili yasalar 

DELİLLER                   : SSK şahsi sicil dosyası, iş yeri sicil dosyası, tanık, fotoğraf, sair yasal deliller.

 

TALEP SONUCU          : Belirttiğimiz nedenlerle, davacının ../../.... ile ../../....  tarihleri arasındaki çalışmasının sigortalı çalışma olduğunun tespitine, kurum kayıtlarının düzeltilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretini davalılara yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz. 

Bu sayfayı paylaş