Faydalı Linkler

Eşe Karşı Sahte Bilezik Alarak Onu Aldatmak Duygusal Şiddet Oluşturmakla Boşanma Sebebidir


Eşe Karşı Sahte Bilezik Alarak Onu Aldatmak Duygusal Şiddet Oluşturmakla Boşanma Sebebidir
Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalı-davacının maddi isteklerde bulunduğu ve bu istekleri yerine gelmeyince eşiyle birlikte yaşamaktan kaçındığı, davacı-davalının da, eşine sahte bilezik alarak onu aldattığı anlaşılmaktadır.


T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/17751

K. 2010/19083

T. 11.11.2010

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm davalı-davacı kadın tarafından kusur tespiti, nafakalar ve tazminatlar ile ziynetler yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı-davacı kadın tarafından 24.6.2008 tarihinde açılan ve boşanma davalarıyla birleştirilen bağımsız nafaka davası sırasında, 3.8.2006 tarihinde davalı-davacı kadın lehine taktir edilmiş olan tedbir nafakasının, boşanma hükmünün kesinleştiği tarihe kadar devam edeceğinin tabi olmasına göre davalı-davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-)Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalı-davacının maddi isteklerde bulunduğu ve bu istekleri yerine gelmeyince eşiyle birlikte yaşamaktan kaçındığı, davacı-davalının da, eşine sahte bilezik alarak onu aldattığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu olaylara göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında taraflar aynı oranda kusurludur. Hal böyleyken davalı-davacının daha fazla kusurlu kabul edilmesi doğru olmadığı gibi, Türk Medeni Kanununun 175. maddesi şartları davalı-davacı yararına gerçekleştiği halde, uygun miktarda yoksulluk nafakası taktiri gerekirken, bu isteğin reddi de doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple yoksulluk nafakası yönünden davalı-davacı yararına BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 11.11.2010

 Karar Kaynağı İçin Tıklayınız.

Bu sayfayı paylaş