Faydalı Linkler

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde Görülmesi Gereken Yaş Düzeltme Davasının Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülmesi


Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde Görülmesi Gereken Yaş Düzeltme Davasının Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülmesi
5271 nolu Kanun’un md. 218/2 hükmü uyarınca kovuşturma evresinde mağdur ya da sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespiti ile ilgili bir sorunla karşılaşılması durumunda mahkemenin ilgili yasada belirlenen usule göre sorunu çözerek hükmü verir

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi
2017/7597 E., 2017/2397 K.T. 23.02.2017
Mahkemesi: Asliye Hukuk Mahkemesi
KONU: Nüfus (Yaş Düzeltilmesi İstemli)

ÖZET: Kovuşturma evresinde mağdur ya da sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespiti ile ilgili bir sorunla karşılaşılması durumunda Mahkemenin ilgili yasada belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü vermesi gerekir.

KARAR: Davacı ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Yerel Mahkeme tarafından verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kararın kanun yararına temyiz edilerek bozulması talep edilmiştir.Dava dilekçesinde, davacıların oğlu olan küçüğün doğum tarihinin düzeltilmesinin talep edildiği, Yerel Mahkemece davanın kabulü ile doğumu tarihinin düzeltilmesine karar verildiği vehükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen aynı küçükle ilgili açılan kamu davasında suça sürüklenen çocuk hakkında çocuğu beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme ve bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, sattın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından yapılan yargılama sırasında çocuğun kemik yaşının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alındığı, Adli Tıp raporuna göre çocuğun suçun işlendiği tarih itibari ile 15 yaşını bitirdiği, 16 yaşın içerisinde olduğu bildirilmiştir. UYAP kayıtlarına göre ise dosyanın derdest yani kesinleşmemiş olduğu görülmüştür.5271 sayılı Kanun’un md. 218/2 hükmü uyarınca kovuşturma evresinde mağdur ya da sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespiti ile ilgili bir sorunla karşılaşılması durumunda mahkemenin ilgili yasada belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü vermesi gerekir. Buna göre, Asliye Hukuk Mahkemesi'nce doğum tarihinin düzeltilmesi ile ilgili davaya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde bakılmak üzere görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, Mahkemece, görev hususu göz ardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 5271 sayılı Kanun md. 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına bozulmasına ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 23.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak Bilgisi İçin Tıklayınız.

Bu sayfayı paylaş