Faydalı Linkler

Cezaya Dayanak Raporlar Arasında Çelişki Bulunması Hakkında Yargıtay Kararı


Cezaya Dayanak Raporlar Arasında Çelişki Bulunması Hakkında Yargıtay Kararı
Toplanan deliller karar yerinde incelenip,sanığın,mağdura karşı eyleminin sübutu kabul ve takdire ilişkin cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış,savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş

Yargıtay 1. Ceza Dairesi
2017/369 E.-2017/1394 K.T. 25.04.2017
Mahkemesi : Ağır Ceza Mahkemesi
KONU          : Ceza verilmesine dayanak raporlar arasındaki çelişki dolayısıyla bozma

ÖZET    : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...’nın, mağdur ...’e karşı eyleminin sübutu kabul ve takdire ilişkin cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiştir.

KARAR  : 1- Sanık hakkında Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğünün 14/03/2014 tarihli raporu ile Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu’nun 09/03/2015 tarihli raporlarında, sanıkta ceza ehliyetini azaltacak veya ortadan kaldıracak ölçüde akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulgusu tespit edilmediği, işlediği bildirilen bıçakla adam öldürmeye teşebbüs suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğundan ceza ehliyetinin tam olduğunun belirtilmesine karşın, Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 01.10.2014 tarihli raporunda, sanığın işlediği iddia edilen "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu esnasında "Atipik Psikoz" denilen psikiyatrik hastalığın etkisinde olduğu, işlediği öne sürülen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olduğu, dolayısıyla işlediği öne sürülen suça yönelik ceza sorumluluğunun olmadığının belirtilmesi karşısında sanığın cezai ehliyet ikonusunda düzenlenen raporlar arasında çelişki bulunduğundan, sanığın dosyası ile birlikte Adli Tıp Kurumuna gönderilerek Adli Tıp Genel Kurulunda muayenesi yapıldıktan sonra aldırılacak rapora göre hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmeksizin, eksik inceleme ile hüküm kurulması,

2-Adli Emanetin 2014/361 sırasında kayıtlı bulunan bıçağın dosya içeriğine göre sahibi olan ...’a iadesi yerine müştekiye iadesine karar verilmesi,

Yasaya aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, 25/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Kaynak Bilgisi İçin Tıklayınız

Bu sayfayı paylaş