Faydalı Linkler

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 281. maddesinin 1. fıkrası Anayasa Mahkemesi Kararı ile İptal Edilmiştir


Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 281. maddesinin 1. fıkrası Anayasa Mahkemesi Kararı ile İptal Edilmiştir
Tutuksuz sanığın müdafi yardımından yararlanma hakkını yitirmesine neden olan itiraz konusu kural bu yönüyle adil yargılanma hakkıyla bağdaşmamaktadır

11.08.2017 tarih ve 30151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 14.06.2017 tarih ve 2017/49E., 2017/113K. sayılı kararı ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 281. maddesinin 1. fıkrasının "Tutuksuz sanığa yapılacak çağrıda kendi başvurusu üzerine açılacak davanın duruşmasına gelmediğinde davasının reddedileceği ayrıca bildirilir." şeklindeki 2. cümlesi Anayasa'nın 36. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.
 

Kararın gerekçesinde "… istinaf duruşmasına katılmayan sanık, kendisini bir müdafi aracılığıyla o duruşmada temsil ettirse dahi kural gereği istinaf başvurusu reddedilecektir. Bu sonuç da sanığın savunma hakkı kapsamında müdafi yardımından yararlanma hakkını zedelemektedir. İtiraz konusu kuralla kanun koyucunun ceza muhakemesinin temel amacı olan maddi gerçeğe ulaşma amacı karşısında istinaf yargılamasının hızlandırılması amacına öncelik verdiği anlaşılmaktadır. Ancak yukarıda ifade edildiği üzere bu konudaki tercihin; kişilerin savunma hakkını, bu çerçevede müdafi yardımından yararlanma hakkını kullanılamaz hale getirmemesi gerekir. Tutuksuz sanığın müdafi yardımından yararlanma hakkını yitirmesine neden olan itiraz konusu kural bu yönüyle adil yargılanma hakkıyla bağdaşmamaktadır" denilmiştir.

 

Haber Kaynağı İçin Tıklayınız.

Anayasa Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız

Bu sayfayı paylaş