Faydalı Linkler

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması ile Kişisel Verilen Hukuk Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi


Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması ile Kişisel Verilen Hukuk Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi
Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması ile Kişisel Verilen Hukuk Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi

Yargıtay 8. Ceza Dairesi  2016/6350 E., 2016/8725 K. Tarihli Kararı
 
MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması ile Kişisel Verilen Hukuk Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi
 
ÖZET : 
 
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ile kişisel verilen hukuk aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarından kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde sahte kart üretme eyleminin kül halinde TCK.nun 245/2. maddesine uyduğu gözetilmeden, ayrıca TCK.nun 136. maddesiyle cezalandırılmasına karar verilmesi, mağdurun, sahte olarak oluşturulan banka veya kredi kartlarıyla ilişkilendirilen banka olacağı bu nedenle suçunun mağduru olan Bankanın duruşmadan haberdar edilip iddia ve delillerini sunma olanağının tanınması gerekmektedir.
 
1- Gerçek kartların manyetik şerit bilgilerini kopyalamak, şifrelerini elde etmek ve elde etmiş oldukları kart bilgilerini beyaz kart tabir edilen kartlar ile değişik amaçlarla ellerinde bulunan diğer kartlara encoder cihazı aracılığı ile kopyalayıp bankada bulunan hesaplarla ilişkilendirerek sahte kart üretme eyleminin kül halinde TCK.nun 245/2. maddesine uyduğu gözetilmeden, ayrıca TCK.nun 136. maddesiyle cezalandırılmasına karar verilmesi,
 
2- Sahte banka veya kredi kartı üretme eylemlerinde mağdurun, sahte olarak oluşturulan banka veya kredi kartlarıyla ilişkilendirilen banka olacağı cihetle, CMK.nun 233 ve 234/b-l maddeleri uyarınca ...’a verilen kartın bilgilerinin kopyalanarak sahte olarak üretilmesi suçunun mağduru olan ... A.Ş duruşmadan haberdar edilip iddia ve delillerini sunma olanağının tanınması gerektiği gözetilmeden, yargılamaya devamla yazılı biçimde karar verilmesi,
 
3- Sanığa yüklenen TCK.nun 245/2-3 madde ve fıkralarında düzenlenen sahte banka veya kredi kartı üretmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarının mağduru banka olup kartları basılan bankalar sayısınca TCK.nun 245/2. maddesi ile aynı bankanın birden fazla kartının değişik zamanlarda basılması halinde 43. maddesinin uygulanması gerektiği cihetle, dosya kapsamına göre sanığın benzer eylemleri nedeniyle hakkında başka davaların da bulunduğunun anlaşılması karşısında; mükerrer cezalandırılmanın önlenmesi bakımından sanık hakkında açılan benzer davaların mümkünse birleştirilmesi, aksi halde dosyamızı ilgilendiren belgelerin onaylı örneklerinin temin edilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
 
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle,5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 30.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu sayfayı paylaş