Faydalı Linkler

Avukatın ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçu, Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma


Avukatın ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçu, Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
Avukat olan sanığın, duruşmaya katılmayarak dosyanın işlemden kaldırılmasına sebebiyet vererek katılanların mağduriyetine neden olması

Yargıtay 5. Ceza Dairesi
E. 2013/7986, K. 2015/11880,T. 26.05.2015

MAHKEMESİ: Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Avukatın ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçu, Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma 

ÖZET: İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat olan sanığın, duruşmaya katılmayarak dosyanın işlemden kaldırılmasına sebebiyet vererek katılanların mağduriyetine neden olmak biçiminde gerçekleştiği kabul edilen eyleminin TCK'nın 257/2. maddesi uyarınca ihmali davranışla görevi kötüye kullanma olarak değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden aynı Kanunun 257/1. maddesine göre hüküm kurulması, yüklenen suçu TCK'nın 53/1-e maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işleyen sanık hakkında aynı Yasanın 53/5. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırıdır.

KARAR: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, Ancak; Suç tarihi 01/04/2009 ve öncesi olduğu halde gerekçeli karar başlığında 2008 olarak gösterilmesi, İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat olan sanığın, duruşmaya katılmayarak dosyanın işlemden kaldırılmasına sebebiyet vererek katılanların mağduriyetine neden olmak biçiminde gerçekleştiği kabul edilen eyleminin TCK'nın 257/2 nci maddesi uyarınca ihmali davranışla görevi kötüye kullanma olarak değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden aynı Kanunun 257/1 inci maddesine göre hüküm kurulması, Yüklenen suçu TCK'nın 53/1-e maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işleyen sanık hakkında aynı Yasanın 53/5 inci maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1 inci maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321 ve 326/son maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 26.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu sayfayı paylaş