Faydalı Linkler

Araç Değer Kaybı Alacağı


Araç Değer Kaybı Alacağı
Araç Değer Kaybı Alacağı

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/3290 E. ,2016/6163 K. Tarihli Kararı

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Araç Değer Kaybı Alacağı

ÖZET:

Davacı vekili, davalıların işleteni ve sürücüsü olduğu aracın, davacı aracına tam kusurlu olarak çarpmasıyla oluşan kazada aracın hasar gördüğünü, tespit dosyasında alınan raporla araçtaki hasarın 12.090,06 TL. ve değer kaybının 5.000,00 TL. olarak saptandığını, hasar bedelinin sigorta tarafından ödendiğini, aracın tamirde kaldığı 30 gün boyunca davacının araç kiralayıp 7.080,00 TL. ödemek zorunda kaldığını, belirsiz alacak davası olarak açtıkları davada fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 5.000,00 TL. değer kaybı ile 1.000,00 TL. kazanç kaybının kaza tarihinden işleyecek ticari faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline, tespit masrafı ve vekalet ücreti toplamı olan 758,10 TL'nin de davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiş; 10.12.2015 tarihli dilekçesiyle talebini artırarak 9.400,00 TL'nin tahsilini talep etmiştir.

Mahkemece, kararda yazılı gerekçelerle ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulü ile 4.400,00 TL. kira kaybı ve 5.000,00 TL. değer kaybı olmak üzere toplam 9.400,00 TL'nin kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dava, trafik kazası sonucu oluşan araç değer kaybı ile kazanç kaybının tahsili istemine ilişkindir. 

Davacı tarafça, iş bu davada araç hasarı talep edilmemiş, ancak kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybı istenmiştir. Mahkemece benimsenen 17.11.2015 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda 5.000,00 TL değer kaybı tazminatına hükmolunmuş ise de, mahkemenin hükme esas aldığı bilirkişi raporunda araç değer kaybı hesaplaması doğru yapılmamıştır. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilemez. Bu durumda mahkemece, rapor düzenleyen bilirkişi heyetinden ek rapor alınması; ya da araç değer kaybı konusunda hesap yapmaya ehil, İTÜ veya Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyeti gibi kurum veya kuruluşlardan seçilecek hasar konularında uzman bilirkişi (makine mühendisi) veya bilirkişi kurulundan tüm dosya kapsamına göre; davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi vs. gibi hususlar göz önünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, sair temyiz itirazlarının reddine; açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 23.5.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu sayfayı paylaş