Faydalı Linkler

Adli Arama Kararı Alınmadan Sanığın Üzerinde Arama Yapılması Hukuka Aykırıdır. Bu Arama Sonucu Bulunan Sahte Para Hukuka Aykırı Yöntemle Elde Edildiğinden Hükme Esas Alınamaz


Adli Arama Kararı Alınmadan Sanığın Üzerinde Arama Yapılması Hukuka Aykırıdır. Bu Arama Sonucu Bulunan Sahte Para Hukuka Aykırı Yöntemle Elde Edildiğinden Hükme Esas Alınamaz
CMK’nın 116, 117 ve 119. Maddelerine uygun şekilde "adli arama kararı" alınmadan, sanığın üzerinde arama yapılması hukuka aykırıdır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 
E. 2013/30318, K. 2016/5595, T. 29.06.2016
Mahlemesi: Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ: Parada Sahtecilik

ÖZET: 07.09.2012 tarihli olay tutanağının içeriğine göre, kolluk görevlilerinin devriye görevi ifa ettikleri sırada durumundan şüphelendikleri suça sürüklenen çocuğun yapılan üst aramasında 200 TL sahte para ele geçirildiği anlaşılmaktadır.

KARAR: CMK’nın 116 ve 119. Maddelerine göre "adli arama", şüphelinin veya sanığın yakalanması ya da suç delillerinin elde edilmesi için yapılan aramadır. Somut bir suçun işlendiği şüphesi varsa adli arama yapılabilir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2013/610-2014/512, 2013/841-2014/513 ve 2014/166-514 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere; adli arama kararı alınmasını gerektiren olayda arama kararı alınmadan arama yapılması hukuka aykırıdır. Böyle bir arama sonucu bulunan ve suçun maddi konusunu oluşturan deliller ya da suçun maddi konusu "hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş" olacağından, ikrar bulunsa bile Anayasa'nın 38. maddesinin 6. fıkrası ile CMK’nın 206. Maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi, 217. Maddesinin 2. fıkrası, 230. Maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca hükme esas alınamaz. Somut olayda şüphe üzerine yapılan takip nedeniyle faili belli olan bir suçun işlendiği konusunda şüphe oluşmuştur. CMK’nın 116, 117 ve 119. Maddelerine uygun şekilde "adli arama kararı" alınmadan, sanığın üzerinde arama yapılması hukuka aykırıdır. Bu arama sonucu bulunan sahte para ise hem "suçun maddi konusu" hem de "suçun delili" olup "hukuka aykırı yöntemle elde edildiğinden hükme esas alınamaz." İsnat olunan suçun maddi konusu olan sahte paranın hukuka aykırı yöntemle elde edilmesi nedeniyle hükme esas alınamayacağı ve buna bağlı olarak suçun unsurunun oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında beraat yerine mahkûmiyet hükmü kurulması, yasaya aykırı, suça sürüklenen çocuk müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK’nın 321. Maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 17.09.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Muammer TOPAL’IN karşı oyları ve OYÇOKLUĞUYLA 23.11.2016 tarihinde karar verildi.

 Karar Kaynağı İçin Tıklayınız.

Bu sayfayı paylaş