Bültenler

23 Şubat 2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmî Gazete


23 Şubat 2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmî Gazete

23 Şubat 2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Kültür ve Turizm Bakanlığına, Sağlık Bakanı Ahmet DEMİRCAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Hâkim ve Savcılara Silah Tedariki Hakkında Yönetmelik

—   Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik

—   Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)

—   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2)

 

KURUL KARARLARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/02/2018 Tarihli ve 7689-1 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/02/2018 Tarihli ve 7689-2 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 26/12/2017 Tarihli ve 2014/5974 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 7/2/2018 Tarihli ve 2015/15316 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Resmi gazete ilanı için tıklayın

Bu sayfayı paylaş